PŘÍSPĚVKY PLATÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE VŽDY NA PŮL ŠKOLNÍHO ROKU.
1. platba - do 31. 10. každého roku
2. platba - do 28. 2. každého roku

NEJVHODNĚJŠÍ JE PLATBA PŘEVODEM NA BĚŽNÝ ÚČET: 266642326/5500 – do poznámky uveďte jméno dítěte

PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST TŘÍDY

Mladší děti 300 Kč/na půl roku (600,- Kč na celý školní rok)
Starší děti 350 Kč/na půl roku (700,- Kč na celý školní rok)

Veselá školička z.s. - Makovského

makovskeho odkaz 01

Aktuality