Veselá školička - spolek (dříve občanské sdružení) byl založen 1. 9. 2003 při Mateřské škole Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvkové organizace

Cíl činnosti:

  1. Bezprostředně a nesobecky vykonávat veřejně prospěšnou činnost, přispívat k dosahování obecného blaha.
  2. Rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a představiteli školy.
  3. Vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a školy založena na oboustranném respektování.
  4. Dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.
  5. Získávat finanční prostředky pro rozvíjení funkcí MŠ.
  6. Zlepšení vybavení školy, modernizace výuky, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy.
  7. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a dalšími státními i nestátními organizacemi a institucemi.
  8. Podporovat vzdělávání dětí, dospělých, přednáškovou činnost.


Orgány:
Rada je tříčlenná:
Bc. Jitka Hrazděrová
Hana Židlíková
Ivana Tedová

 


Rada zvolila statutární orgán – jednatele, který je oprávněn jednat jménem spolku. Statutárním
orgánem je Bc. Jitka Hrazděrová

Veselá školička z.s. - Slavíkova

slavikova odkaz 01

Aktuality